\n
Fler
tjänster

Databaser

DBMS, MS SQL, MySQL, fulltext

Databaser – en nödvändig byggsten i informationsflödet

Databaser har alltid varit en viktig del inom den digitala informationshanteringen. Inmedit erbjuder därför tjänster som har att göra med allt från vanliga enkla databaser till avancerade relationsdatabaser och fulltextdatabaser. Idag används ofta databaser för att på olika sätt skapa intranät såväl som dynamiska webbplatser.

Fulltextdatabaser

Inmedits specialitet inom databashanteringens vida område är fulltextdatabaser. Denna typ av databaser handlar i grova drag om att göra större textsamlingar snabbt och enkelt åtkomliga och sökbara. Textsamlingarna kan bestå av sådant som referensverk, handböcker, dokumentation, rapporter, utredningar, protokoll, referat, PM, nyhetetsbrev, etc.

Förutom att vi hjälper företag och myndigheter med deras egen interna och externa (textorienterade) information, har vi även tagit fram kommersiella fulltextdatabaser, företrädesvis inom juridik, arbetsmiljö och teologi. Bland dessa kommersiella fulltextdatabaser märks bl.a.:

  • Domstolsverkets handböcker på data
  • Arbetsmiljödatabasen AM Infobas
  • Karl Barths Die Kirchliche Dogmatik (ett bokverk på 10000 sidor).
Symbolbild databaser
  • Ett strålande resultat

    Ingen lätt uppgift att vara modern och samtidigt behålla känslan från stiftelsens grundande 1919. Men vi fick ett strålande resultat.

  • Hög ambition och bred kompetens

    Söker man någon som är ambitiös och har en bred kompetens inom IT-området, lätt att samarbeta med och som utför sina uppdrag med stor noggrannhet och pålitlighet så är Inmedit rätt leverantör att vända sig till. Jag kan uppriktigt ge Inmedit mina varmaste rekommendationer.