Portfolio

Nedan visas ett urval av våra kunder.
 

Alla
Webbdesign
E-handel
Webbapplikationer
Intranät
Databaser
Profilering
Reklam & tryck
Support
SBA Digital för Malmö stad
Malmö stad
I samarbete med Trygghets- och säkerhetsenheten på Stadskontoret i Malmö stad har vi utvecklat vi ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det kan hantera över 1000 verksamheter... Läs mer »
Libris
Libris förlag
I ett mycket långsiktigt samarbete har vi hjälpt Libris förlag med webbdesign, intranät med kopplingar till affärssystem, webben och externt lager. Detta arbete har inkluderat tekniker som MS IIS,... Läs mer »
Dr P Håkanssons stiftelse
Dr P Håkanssons stiftelse
I samarbete med Analysera har vi tagit fram en ny, modern och responsiv hemsida åt Dr P Håkanssons stiftelse. Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till... Läs mer »
VibroSense Dynamics
VibroSense Dynamics
I ett nära och långsiktigt samarbete med VibroSense Dynamics har vi gjort om deras hemsida och fört över all information som fanns på den gamla. Stor vikt har lagts vid en modern och ljus design som... Läs mer »
Betodlarna (skärmdump från hemsidan)
Betodlarna
Tillsammans med Analysera har vi tagit fram en ny hemsida och ett intranät åt Betodlarna. Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation med huvuduppgift att utveckla och försvara den svenska... Läs mer »
SBA Digital
SBA Digital
SBA Digital är ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet som utvecklats av Inmedit. Det är särskilt anpassat för kommuners verksamheter, men kan även passa för... Läs mer »
Sandén Security Printing
Sandéns Security Printing
Vi vidareutvecklade Sandén Security Printings hemsida (liksom systersidan Sandéns International) designmässigt och tekniskt. En modern, ljus och responsiv design enligt önskemål från företaget.... Läs mer »
Bränneriets Gård
Bränneriets Gård
Tillsammans med Analysera och Sandbring (foto) har vi tagit fram en modern och tilltalande hemsida åt Bränneriets Gård. Lantbrukarparet Anders och Margitha Nilsson har förädlat det gamla... Läs mer »
Domstolsverket
Domstolsverket
För Domstolsverkets räkning har vi skapat en fulltextdatabas innehållande merparten av deras handböcker. Konvertering gjordes från ordbehandlingsdokument. Systemet som användes var Folio Views som... Läs mer »
Eslövs Betonghåltagning AB
Eslövs Betonghåltagning
Vi har tagit fram ett intranät åt Eslövs Betonghåltagning AB som bl a avsevärt effektiviserar order- och rapporthantering. Eslövs Betonghåltagning AB är ett serviceföretag specialiserat på håltagning... Läs mer »
Därför:Eslöv
Därför:Eslöv
Sedan några år tillbaka har vi i samarbete med Analysera fått förtroendet att utveckla Därför:Eslövs hemsida. Därför:Eslöv är ett årligen återkommande flerdagarsevenemang i Eslöv för företag,... Läs mer »
Psykolog Lena Seger
Psykolog Lena Seger
Vi har tagit fram en enkel och modern hemsida åt Psykolog Lena Seger AB. Den är byggd som en rullningsbar ensides-hemsida eller "visitkortshemsida". "Snabbhet, öppenhet för kundens förslag, vänlighet... Läs mer »
Tromsø Tennisklubb
Tromsø Tennisklubb
I samarbete med Tromsø Tennisklubb har vi utvecklat deras nya hemsida. Till sidan har kopplats ett avancerat bokningssystem, möjlighet att köpa vissa tjänster (e-handel) och ett specialutvecklat... Läs mer »
BA Bygg Fastigheter
BA Bygg Fastigheter
Tillsammans med Analysera och Sandbring (foto) har vi tagit fram en ny hemsida åt BA Bygg Fastigheter. Med funktioner som Intresseanmälan och Tidredovisning blir hemsidan en modern plattform för... Läs mer »
Analysera
Analysera
Tillsammans med Analysera har vi utvecklat deras nya hemsida. Den är designad som en ensides-hemsida, dvs alla sidor presenteras som en enda lång rullande hemsida. Analysera arbetar med strategisk... Läs mer »
Chalmers - IEA
Chalmers - IEA
Inmedit har sedan några år tillbaka tagit över underhålls- och supportansvaret för en av Chalmers interna webbplatser som fungerar som stöd för ett internationellt forum som arbetar med forskning... Läs mer »
Svenska Bibelsällskapet
Svenska Bibelsällskapet
Vi har varit med kring backend-utvecklingen av Svenska Bibelsällskapets prisbelönta webbsatsning Bibeln.se (databas med bl a bibeltext, parallellhänvisningar och uppslagsdel), utveckling av... Läs mer »
Herbert Felixinstitutet
Herbert Felixinstitutet
I samarbete med Analysera har vi skapat Herbert Felixinstitutets webbplats.Institutet är ett betydelsefullt centrum för opinionsbildning, forskning och erfarenhetsutbyte om invandringens och... Läs mer »
Bo Rosenkull
Bo Rosenkull
Vi har byggt om och vidareutvecklat operasångaren och sångpedagogen Bo Rosenkulls hemsida. Bo är bl a verksam vid Göteborgs Universitet (HSM), Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och Kungliga... Läs mer »
Bibelkommissionen
Bibelkommissionen
Mellan åren 1996 och 2000 samarbetade Inmedit med den statliga Bibelkommissionen i arbetet med Bibel 2000 (SOU 2000:100). Vi utvecklade en databas med vars hjälp Bibelkommissionen enklare kunde... Läs mer »
Artist- och musikerhälsan
Artist- och musikerhälsan
I samarbete med Analysera har vi utvecklat en hemsida åt Artist- och Musikerhälsan. Artist- och Musikerhälsan är specialister på artisters och musikers hälsa. Dess breda specialkompetens är svår att... Läs mer »
Filofax
Filofax
Vi utvecklade den första versionen av Filofax svenska respektive finska hemsida.
Allergon Health Care
Allergon Health Care
Vi har tillsammans med Analysera utvecklat en webbplats åt Allergon Health Care. Allergon Health Care - en del av Thermo Fisher Scientific - är en ledande utvecklare av pollenextrakt och en... Läs mer »
Totum
Totum
I samarbete med Analysera har vi skapat en hemsida åt Totum. Totum finns inom hälsosektorn och arbetar med Basal Kroppskännedom. Denna behandlingsmetod syftar till att återskapa balansen i kroppen... Läs mer »
Krontryck
Krontryck med Eslövsbladet
Vi har utvecklat en hemsida åt Krontryck och Eslövsbladet. Krontryck är det centrala tryckeriet i mellanskåne som tycker att det är viktigt med personlig kontakt och service. "Om man vet hur man vill... Läs mer »
Dagens Samhälle
Kommunaktuellt / Dagens Samhälle
Konverterat Kommunaktuellts - numera Dagens Samhälle - stora tidningsdatabas.
Theologisher Verlag Zürich
Theologisher Verlag Zürich
Vi har tagit fram en databasversion av den kände tyske teologen Karl Barths monumentalverk Die Kirchliche Dogmatik (10 000 sidor som fick skannas in och sedan bearbetas med OCR-teknik). Vi har nu... Läs mer »
Salix Förlag
Salix Förlag
Vi har i samarbete med Analysera utvecklat en hemsida åt Salix Förlag. Som cms-system används som vanligt Drupal. Salix Förlag har sitt säte i Lund och deras böcker har hög bildkvalitet som profil.... Läs mer »
Portal413
Portal413
I samarbete med nätverket Portal413 har vi uppdaterat deras hemsida och skapat ett tillhörande intranät/extranät. Portal413 är ett kreativt nätverk av företag - däribland Inmedit - som sitter... Läs mer »
Johanneskyrkan i Linköping
Johanneskyrkan i Linköping
I samarbete med Johanneskyrkan i Linköping har vi tagit fram deras nya hemsida. För några år sedan var vi med att utveckla deras tidigare hemsida. Denna gång låg tyngdpunkten på enkelhet och koppling... Läs mer »