Genomtänkt webbdesign

Professionalitet och kvalitet

Oavsett om vi hjälper till med en enkel hemsida eller en mer omfattande webblösning, efterstävar vi som er affärspartner professionalitet och kvalitet. Detta innebär bland annat följande:

Stilren grafisk formgivning

Den grafiska formgivningen (t ex layout, typsnitt, färger, bilder) för en webbplats är oerhört viktig. Hemsidor har alltmer blivit ansiktet utåt för företag och organisationer. Många gånger kanske det är hemsidan som ger det första intrycket. Därför är det viktigt att den grafiska formgivningen inte bara är snygg, utan också stämmer med företagets profil och att den känns enhetlig och tydlig. Dessutom måste den passa i ett digitalt sammanhang - tryckt media och digital media är två ganska olika världar.

Genomtänkt struktur

Webbplatsens struktur bör bara genomtänkt och logisk. Besökaren ska lätt kunna hitta det han eller hon är letar efter. En besökare som går vilse, lämnar snart webbplatsen och kommer knappast tillbaka.

Användarvänlighet

Webbplatsen ska vara användarvänlig. Detta handlar inte bara om en genomtänkt struktur, utan också om sådant som att texter, formulär och menyer ska vara begripliga och tydliga.

Lättillgänglighet

Webbplatsen ska vara lättillgänglig för alla, även för besökare med funktionshinder eller med olika tekniska förutsättningar (t ex olika webbläsare eller datorutrustning). Men lättillgänglighet handlar också om att webbplatsen ska vara lätt att hitta via söktjänster (sökmotoroptimering (SEO)).

Utformning enligt branschstandarder

För att bland annat göra en webbplats användarvänlig och lättillgänglig följer vi de olika riktlinjer och standarder som har utarbetats av bland andra World Wide Web Consortium (W3C).

Öppna tekniklösningar ("open source")

Vi föredrar att arbeta med öppna tekniklösningar (ofta kallat "open source", vilket betyder "öppen källkod"). De innebär att ett projekt vanligtvis blir billigare och att det är enklare för kunden själv eller för andra konsulter att gå vidare med ett projekt.

Kund- och målgruppsanpassning

För oss är det naturligtvis viktigt skapa en webbplats eller hemsida utifrån kundens önskemål och målgruppens karaktär. Lyhördhet och förtroendefulla relationer är viktiga för oss.

Flexibilitet och mångfald

Vår kund- och målgruppsanpassning innebär att vi kan erbjuda en rad olika typer av lösningar, allt från enkla hemsidor till mer avancerade webb- och e-handelslösningar, med eller utan webbhotell eller dedicerade servrar. Och detta kan sedan ingå i en större paketlösning som även inbegriper sådant som logodesign, visitkort och profilering.