\n

SBA Digital

Ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet

Webbdesign, Webbapplikationer, Intranät, Databaser

SBA Digital är ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet som utvecklats av Inmedit. Det är särskilt anpassat för kommuners verksamheter, men kan även passa för fastighetsägare, företag och olika typer av organisationer.

“SBA Digital är bra för våra verksamheter. Programmet är enkelt och skapar ett enhetligt arbetsätt. Det tydliggör vad som skall göras och när det skall göras för att kunna uppfylla kraven för ett bra systematiskt brandskyddsarbete.”
Pia Lidslot, Enhetschef Fastighetsservice, Malmö stad