Domstolsverket

Domstolsverket

För Domstolsverkets räkning har vi skapat en fulltextdatabas innehållande merparten av deras handböcker. Konvertering gjordes från ordbehandlingsdokument. Systemet som användes var Folio Views som gjorde det enkelt och smidigt att läsa, bläddra och söka i alla handböckerna.

Fler projekt