Webbapplikationer

Webbapplikationer är ett samlingsnamn för program eller applikationer som körs via en webbläsare. Det handlar om ett brett spektrum av olika former av interaktiva system som lämpar sig för din webbplats. Formulär, enkäter, beräkningssystem, forum, affärssystemkopplingar, dokumenthantering och projektadministration är alla exempel på olika typer av webbapplikationer. En särkild applikation som Inmedit har utveckligat är SBA Digital, ett dokumentationssystem utvecklat i samarbete med Malmö stad för att stödja verksamheters dokumentation av sitt systematiska brandskyddsarbete.

Vi utvecklar det du behöver, så återkom gärna med information om hur er verksamhet fungerar och vilka behov ni har.