Ödmjuk framtoning med förmåga att lyssna

Inmedit har en ödmjuk framtoning med förmåga att lyssna och känna av organisationens behov samt omsätta det i konkreta och användarvänliga lösningar.

Annika Larsson
Enhetschef
Stadskontoret, Trygghet och säkerhetsenheten, Malmö stad
Webbapplikationer
Databaser
Support