Från idé till verklighet

Inmedit lyckades med konsten att utifrån våra idéer och tankar, skapa en användarvänlig portal som hjälper oss effektivisera vår verksamhet.

Marcus Wassholm
IT-ansvarig
Eslövs Betonghåltagning AB
Webbapplikationer
Intranät