Portfolio

Nedan visas ett urval av våra kunder.
 

Alla
Webbdesign
E-handel
Webbapplikationer
Intranät
Databaser
Profilering
Reklam & tryck
Support
Salix Förlag
Salix Förlag
Vi har i samarbete med Analysera utvecklat en hemsida åt Salix Förlag. Som cms-system används som vanligt Drupal. Salix Förlag har sitt säte i Lund och deras böcker har hög bildkvalitet som profil.... Läs mer »
Portal413
Portal413
I samarbete med nätverket Portal413 har vi uppdaterat deras hemsida och skapat ett tillhörande intranät/extranät. Cms-systemet Drupal finns bakom båda. Portal413 är ett kreativt nätverk av företag -... Läs mer »
Modern Tvätt AB
Modern Tvätt AB
I samarbete med Analysera har vi utvecklat en hemsida åt Modern Tvätt. Vi har som vanligt använt Drupal som publiceringsverktyg. Modern Tvätt är ett väletablerat tvätteri med lång erfarenhet av... Läs mer »
Johanneskyrkan i Linköping
Johanneskyrkan i Linköping
I samarbete med Johanneskyrkan i Linköping har vi tagit fram deras nya hemsida. För några år sedan var vi med att utveckla deras tidigare hemsida. Denna gång låg tyngdpunkten på enkelhet och koppling... Läs mer »
Verbum
Verbum
Vi har översatt flera böcker utgivna av bokförlaget Verbum.
Eslöv Lyser
Eslöv Lyser
I samarbete med Analysera har vi tagit fram den Drupal-baserade webbplatsen Eslöv Lyser. Eslöv Lyser är ett projekt som vill bjuda på en unik totalupplevelse där besökarna får ta del av innovativa... Läs mer »
FNDMNT
FNDMNT
I samarbete med Analysera har vi utvecklat en hemsida åt FNDMNT. Sidan är baserad på publiceringsverktyget Drupal. FNDMNT stödjer företag och organisationer i deras utveckling mot en mer kommunikativ... Läs mer »
Åströms förlag
Åströms förlag
Vi har byggt om och vidareutvecklat Åströms förlags hemsida utifrån strikta krav av teknisk och designmässig art. Vi har även tidigare jobbat med manusgranskning åt förlaget. "Astrom Editions was... Läs mer »
Andreaskyrkan i Klippan
Andreaskyrkan i Klippan
Vi har skapat en hemsida till Andreaskyrkan i Klippan. Den är byggd med publiceringsverktyget Drupal. De beskriver sig själva på följande vis: "Andreaskyrkan i Klippan är en kristen församling som... Läs mer »
Liljeholmens folkhögskola
Liljeholmens folkhögskola
I ett tidigare skede har vi hjälpt Liljeholmens folkhögskola med support och vidareutveckling av deras hemsida. Numera har ansvaret lämnats över till annan part. "Liljeholmen är inte enbart det som... Läs mer »