Stay Connected

Stay Connected

I samarbete med Analysera har vi skapat en hemsida åt Stay Connected. Stay Connected ett forum där man kan hålla sig uppdaterad om samtiden och framtiden – utmana gamla sanningar, få inspiration och ta till sig nya trender. Som vanligt har vi använt oss av Drupal som cms-system, denna gång även med evenemangsbokning och e-handel.

Fler projekt