Malmö stad

I samarbete med Trygghets- och säkerhetsenheten på Stadskontoret i Malmö stad har vi utvecklat vi ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det kan hantera över 1000 verksamheter och och tusentals användare. Systemet gör det enkelt för verksamheter att sköta sin brandskyddsdokumentation.

"Inmedit har en ödmjuk framtoning med förmåga att lyssna och känna av organisationens behov samt omsätta det i kronkreta och användarvänliga lösningar."
Annika Larsson (Enhetschef), Stadskontoret, Trygghet och säkerhetsenheten, Malmö stad

Fler projekt