Malmö stad

I samarbete med Trygghets- och säkerhetsenheten på Stadskontoret i Malmö stad utvecklar vi ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det ska kunna hantera över 1000 verksamheter och ca 4000 användare. Systemet, som byggs med Drupal som motor, gör det enkelt för verksamheter att sköta sin brandskyddsdokumentation.

"Inmedit har en ödmjuk framtoning med förmåga att lyssna och känna av organisationens behov samt omsätta det i kronkreta och användarvänliga lösningar."
Annika Larsson (Enhetschef), Stadskontoret, Trygghet och säkerhetsenheten, Malmö stad

Fler projekt