Krontryck med Eslövsbladet

Krontryck

Vi har utvecklat en hemsida åt Krontryck och Eslövsbladet. Drupal har använts som publiceringsverktyg. Krontryck är det centrala tryckeriet i mellanskåne som tycker att det är viktigt med personlig kontakt och service.

"Om man vet hur man vill ha sin webbplats men inte kan själv så har man ett dilemma - tills man stöter på Inmedit. Inmedit hjälpte inte bara oss att få det som vi ville ha det, det blev bättre och överträffade våra förväntningar."
Zandra Lindell (VD), Krontryck

Fler projekt