Chalmers - IEA

Chalmers - IEA

Chalmers - IEA

Inmedit har sedan några år tillbaka tagit över underhålls- och supportansvaret för en av Chalmers interna webbplatser som fungerar som stöd för ett internationellt forum som arbetar med forskning kring byggnation och energieffektivisering. Webbplatsen är sedan tidigare byggd med Drupal som cms-system.

Fler projekt