\n

Bo Rosenkull

Bo Rosenkull

Bo Rosenkull
Webbdesign, Profilering, Support

Vi har byggt om och vidareutvecklat operasångaren och sångpedagogen Bo Rosenkulls hemsida. Bo är professor i sång på Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet och professor i sång och sångmetodik på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.