Bibelkommissionen

Bibelkommissionen

Mellan åren 1996 och 2000 samarbetade Inmedit med den statliga Bibelkommissionen i arbetet med Bibel 2000 (SOU 2000:100). Vi utvecklade en databas med vars hjälp Bibelkommissionen enklare kunde arbeta med och kontrollera den nya översättningen.

Fler projekt