Allergon

Allergon

Vi har tillsammans med Analysera utvecklat en webbplats åt Allergon, som presenterar företaget och dess forskning och produkter. Som publiceringsverktyg används Drupal. Allergon är ett världsledande företag inom forskning kring och utveckling av pollenextrakt, som används för diagnos och behandling av allergier. Sin starka position på marknaden är resultatet av över 50 års forskning och utveckling.

Fler projekt