Webbdesign

I samarbete med Analysera har vi utvecklat en hemsida åt FNDMNT. Sidan är baserad på publiceringsverktyget Drupal. FNDMNT stödjer företag och organisationer i deras utveckling mot en mer kommunikativ organisation, vilket i sin tur bidrar till starkare varumärke och ökad lönsamhet.

Vi har byggt om och vidareutvecklat operasångaren och sångpedagogen Bo Rosenkulls hemsida. Med Drupal som publiceringsverktyg blir hemsidan funktionell och användarvänlig. Bo är bl a verksam vid Göteborgs Universitet (HSM), Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och Kungliga Musikhögskolan (KMH).

I samarbete med Analysera har vi tagit fram den Drupal-baserade webbplatsen Eslöv Lyser. Eslöv Lyser är ett projekt som vill bjuda på en unik totalupplevelse där besökarna får ta del av innovativa och kreativa installationer med ljuset i fokus.

I samarbete med Analysera och FNDMNT har vi utvecklat en webbplats åt Cardell Consulting. Drupal används som CMS-system. Cardell Consulting är specialiserade på företagskultur i verksamheter som vill utvecklas mot sin fulla potential. De har utvecklat en unik väv av konkreta metoder och processer som bidrar till kontinuerligt växande och förnyelse sida vid sida om produktion i vardagen.

I samarbete med Analysera har vi utvecklat en hemsida åt Artist- och Musikerhälsan. Sidan är byggd med Drupal som publiceringsverktyg. Artist- och Musikerhälsan är specialister på artisters och musikers hälsa. Dess breda specialkompetens är svår att hitta generellt i sjukvården och företagshälsovården idag. Artist- och Musikerhälsan finns i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vi har i samarbete med Analysera utvecklat en hemsida åt Salix Förlag. Som cms-system används som vanligt Drupal. Salix Förlag har sitt säte i Lund och deras böcker har hög bildkvalitet som profil. Bland tidigare titlar märks Skåne - känsla och horisont, Besöksguide Skåne, Slott i Skåne och En sagolik verklighet - boken om Söderåsens nationalpark tillsammans med Länstyrelsen i Skåne.

I samarbete med nätverket Portal413 har vi uppdaterat deras hemsida och skapat ett tillhörande intranät/extranät. Cms-systemet Drupal finns bakom båda. Portal413 är ett kreativt nätverk av företag - däribland Inmedit - som sitter tillsammans i det vackra Medborgarhuset i Eslöv. Vi arbetar dels inom ramen för våra egna företag och dels i projektform där våra kompetenser kompletterar varandra.

Vi har utvecklat en hemsida åt Krontryck och Eslövsbladet. Drupal har använts som publiceringsverktyg. Krontryck är det centrala tryckeriet i mellanskåne som tycker att det är viktigt med personlig kontakt och service.

"Om man vet hur man vill ha sin webbplats men inte kan själv så har man ett dilemma - tills man stöter på Inmedit. Inmedit hjälpte inte bara oss att få det som vi ville ha det, det blev bättre och överträffade våra förväntningar."
Zandra Lindell (VD), Krontryck

I samarbete med Analysera har vi utvecklat en hemsida åt Modern Tvätt. Vi har som vanligt använt Drupal som publiceringsverktyg. Modern Tvätt är ett väletablerat tvätteri med lång erfarenhet av uthyrning och hantering av textilier i Skåne med utgångspunkt från Malmö.

I samarbete med Analysera har vi utvecklat en webbplats åt Rowaco, byggd med Drupal som cms-system. Rowaco levererar allt från enskilda komponenter till nyckelfärdiga system inom vakuumteknik, gasanalys och ytanalys för utveckling och forskning inom industri, högskolor och universitet. Företaget tillhandahåller konkurrenskraftiga produkter och tjänster utvecklade i nära samarbete med kunder och leverantörer.