Webbdesign

Tillsammans med Analysera har vi tagit fram en ny hemsida och ett intranät åt Betodlarna. Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation med huvuduppgift att utveckla och försvara den svenska betodlingen samt tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Sedan några år tillbaka har vi i samarbete med Analysera fått förtroendet att utveckla Därför:Eslövs hemsida. Därför:Eslöv är ett årligen återkommande flerdagarsevenemang i Eslöv för företag, föreningar, skolor och invånare.

SBA Digital är ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet som utvecklats av Inmedit. Det är särskilt anpassat för kommuners verksamheter, men kan även passa för fastighetsägare, företag och olika typer av organisationer.

“SBA Digital är bra för våra verksamheter. Programmet är enkelt och skapar ett enhetligt arbetsätt. Det tydliggör vad som skall göras och när det skall göras för att kunna uppfylla kraven för ett bra systematiskt brandskyddsarbete.”
Pia Lidslot, Enhetschef Fastighetsservice, Malmö stad

Vi har tagit fram en enkel och modern hemsida åt Psykolog Lena Seger AB. Den är byggd som en rullningsbar ensides-hemsida eller "visitkortshemsida".

"Snabbhet, öppenhet för kundens förslag, vänlighet samt kompetens i kombination med pedagogiskt förhållningssätt – det karakteriserade min erfarenhet av Inmedit." – Lena Seger

Vi vidareutvecklade Sandén Security Printings hemsida (liksom systersidan Sandéns International) designmässigt och tekniskt. En modern, ljus och responsiv design enligt önskemål från företaget. Sandéns är skandinaviens största tillverkare av bingo, säkerhetsklassade lotter och telefonkort och har följande slogan: "Säkerhetstryck med ett dolt vinnande budskap".

Vi har tagit fram ett intranät åt Eslövs Betonghåltagning AB som bl a avsevärt effektiviserar order- och rapporthantering. Eslövs Betonghåltagning AB är ett serviceföretag specialiserat på håltagning, rivning och asbestsanering.

Inmedit lyckades med konsten att utifrån våra idéer och tankar, skapa en användarvänlig portal som hjälper oss effektivisera vår verksamhet. - Marcus Wassholm, IT-ansvarig

I samarbete med Analysera har vi tagit fram en ny, modern och responsiv hemsida åt Dr P Håkanssons stiftelse. Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.