Webbapplikationer

I ett mycket långsiktigt samarbete har vi hjälpt Libris förlag med webbdesign, intranät med kopplingar till affärssystem, webben och externt lager. Detta arbete har inkluderat tekniker som MS IIS, MSSQL, ASP, PHP, Perl och XML. Vi har även arbetat med översättning, sättning och framtagande av databöcker (t ex den bästsäljande grundboken i webbdesign Att göra en hemsida).

I samarbete med Trygghets- och säkerhetsenheten på Stadskontoret i Malmö stad utvecklar vi ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det ska kunna hantera över 1000 verksamheter och ca 4000 användare. Systemet, som byggs med Drupal som motor, gör det enkelt för verksamheter att sköta sin brandskyddsdokumentation.