Webbapplikationer

Sedan några år tillbaka har vi i samarbete med Analysera fått förtroendet att utveckla Därför:Eslövs hemsida. Därför:Eslöv är ett årligen återkommande flerdagarsevenemang i Eslöv för företag, föreningar, skolor och invånare.

SBA Digital är ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet som utvecklats av Inmedit. Det är särskilt anpassat för kommuners verksamheter, men kan även passa för fastighetsägare, företag och olika typer av organisationer.

“SBA Digital är bra för våra verksamheter. Programmet är enkelt och skapar ett enhetligt arbetsätt. Det tydliggör vad som skall göras och när det skall göras för att kunna uppfylla kraven för ett bra systematiskt brandskyddsarbete.”
Pia Lidslot, Enhetschef Fastighetsservice, Malmö stad

I samarbete med Analysera har vi tagit fram en ny, modern och responsiv hemsida åt Dr P Håkanssons stiftelse. Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

I samarbete med Tromsø Tennisklubb har vi utvecklat deras nya hemsida. Till sidan har kopplats ett avancerat bokningssystem, möjlighet att köpa vissa tjänster (e-handel) och ett specialutvecklat system för hantering av medlemsregister. Inmedit har även anförtrotts rollen som webbadministratör. Tromsø Tennisklubb har i dag närmare 250 medlemmer.  Klubben har en hall med tre inomhusbanor och två squashbanor som ligger bara få minuter från universitetet i Tromsø och Universitetssjukhuset Nord-Norge. Klubben har vidare två utomhusbanor.

Tillsammans med Analysera och Sandbring (foto) har vi tagit fram en ny hemsida åt BA Bygg Fastigheter. Med funktioner som Intresseanmälan och Tidredovisning blir hemsidan en modern plattform för företaget att presentera fastigheter och objekt och för att nå ut till kunder. BA Bygg Fastigheter är ett renodlat familjeföretag med Jennie och Bert Andersson samt sönerna Stefan och Björn i ledningen. De hyr ut lokaler och lägenheter i Eslöv med omnejd och förvaltar idag cirka 42 000 kvadratmeter fördelat på närmare 500 lägenheter och ett 50-tal lokaler.

I samarbete med Johanneskyrkan i Linköping har vi tagit fram deras nya hemsida. För några år sedan var vi med att utveckla deras tidigare hemsida. Denna gång låg tyngdpunkten på enkelhet och koppling till Facebook. Kyrkan presenterar sig själva på följande vis: "Vi är en kristen kyrka som består av vanliga Linköpingsbor som har det gemensamt att vi har fascinerats av Jesus och som tror att Han kan ge hopp, mening och lycka till alla människor."

Vi har varit med kring backend-utvecklingen av Svenska Bibelsällskapets prisbelönta webbsatsning Bibeln.se (databas med bl a bibeltext, parallellhänvisningar och uppslagsdel), utveckling av mobilsidor och fortsatt databasarbete kring Bibel 2000 (bl a för cd-romspelet På expedition i Bibeln).