Support

Tillsammans med Analysera har vi tagit fram en ny hemsida och ett intranät åt Betodlarna. Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation med huvuduppgift att utveckla och försvara den svenska betodlingen samt tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

Inmedit har sedan några år tillbaka tagit över underhålls- och supportansvaret för en av Chalmers interna webbplatser som fungerar som stöd för ett internationellt forum som arbetar med forskning kring byggnation och energieffektivisering. Webbplatsen är sedan tidigare byggd med Drupal som cms-system.

Tillsammans med Analysera har vi utvecklat deras nya hemsida. Den är designad som en ensides-hemsida, dvs alla sidor presenteras som en enda lång rullande hemsida. Analysera arbetar med strategisk kommunikation, PR och marknadsföring, affärsutveckling och ledarskapsutveckling. Analysera har under flera år genom kommunikationsnätverket Portal413 varit en av Inmedits viktigaste samarbetspartners.

I samarbete med Tromsø Tennisklubb har vi utvecklat deras nya hemsida. Till sidan har kopplats ett avancerat bokningssystem, möjlighet att köpa vissa tjänster (e-handel) och ett specialutvecklat system för hantering av medlemsregister. Inmedit har även anförtrotts rollen som webbadministratör. Tromsø Tennisklubb har i dag närmare 250 medlemmer.  Klubben har en hall med tre inomhusbanor och två squashbanor som ligger bara få minuter från universitetet i Tromsø och Universitetssjukhuset Nord-Norge. Klubben har vidare två utomhusbanor.

Tillsammans med Analysera och Sandbring (foto) har vi tagit fram en modern och tilltalande hemsida åt Bränneriets Gård. Lantbrukarparet Anders och Margitha Nilsson har förädlat det gamla andelsbränneriet i Nöbbelöv till en fullskalig grönsakshandel. Under 2013 öppnades den fräscha gårdsbutiken med mathantverk från gårdens odlingar. Under 2014 har verksamheten utökats med ett kafé.

Tillsammans med Analysera och Sandbring (foto) har vi tagit fram en ny hemsida åt BA Bygg Fastigheter. Med funktioner som Intresseanmälan och Tidredovisning blir hemsidan en modern plattform för företaget att presentera fastigheter och objekt och för att nå ut till kunder. BA Bygg Fastigheter är ett renodlat familjeföretag med Jennie och Bert Andersson samt sönerna Stefan och Björn i ledningen. De hyr ut lokaler och lägenheter i Eslöv med omnejd och förvaltar idag cirka 42 000 kvadratmeter fördelat på närmare 500 lägenheter och ett 50-tal lokaler.

I samarbete med Johanneskyrkan i Linköping har vi tagit fram deras nya hemsida. För några år sedan var vi med att utveckla deras tidigare hemsida. Denna gång låg tyngdpunkten på enkelhet och koppling till Facebook. Kyrkan presenterar sig själva på följande vis: "Vi är en kristen kyrka som består av vanliga Linköpingsbor som har det gemensamt att vi har fascinerats av Jesus och som tror att Han kan ge hopp, mening och lycka till alla människor."

I ett tidigare skede har vi hjälpt Liljeholmens folkhögskola med support och vidareutveckling av deras hemsida. Numera har ansvaret lämnats över till annan part. "Liljeholmen är inte enbart det som kan beskrivas i kursplaner, scheman och aktiviteter utan det som sker mellan allt det där, sådant som sker spontant, alla nya vänner du får, alla kladdkakor som bakas…"

Vi har byggt om och vidareutvecklat operasångaren och sångpedagogen Bo Rosenkulls hemsida. Bo är bl a verksam vid Göteborgs Universitet (HSM), Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och Kungliga Musikhögskolan (KMH).