Intranät

Tillsammans med Analysera har vi tagit fram en ny hemsida och ett intranät åt Betodlarna. Betodlarna är sockerbetsodlarnas riksorganisation med huvuduppgift att utveckla och försvara den svenska betodlingen samt tillvarata odlarnas ekonomiska intressen och övriga villkor.

SBA Digital är ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet som utvecklats av Inmedit. Det är särskilt anpassat för kommuners verksamheter, men kan även passa för fastighetsägare, företag och olika typer av organisationer.

“SBA Digital är bra för våra verksamheter. Programmet är enkelt och skapar ett enhetligt arbetsätt. Det tydliggör vad som skall göras och när det skall göras för att kunna uppfylla kraven för ett bra systematiskt brandskyddsarbete.”
Pia Lidslot, Enhetschef Fastighetsservice, Malmö stad

Vi har tagit fram ett intranät åt Eslövs Betonghåltagning AB som bl a avsevärt effektiviserar order- och rapporthantering. Eslövs Betonghåltagning AB är ett serviceföretag specialiserat på håltagning, rivning och asbestsanering.

Inmedit lyckades med konsten att utifrån våra idéer och tankar, skapa en användarvänlig portal som hjälper oss effektivisera vår verksamhet. - Marcus Wassholm, IT-ansvarig

I samarbete med Tromsø Tennisklubb har vi utvecklat deras nya hemsida. Till sidan har kopplats ett avancerat bokningssystem, möjlighet att köpa vissa tjänster (e-handel) och ett specialutvecklat system för hantering av medlemsregister. Inmedit har även anförtrotts rollen som webbadministratör. Tromsø Tennisklubb har i dag närmare 250 medlemmer.  Klubben har en hall med tre inomhusbanor och två squashbanor som ligger bara få minuter från universitetet i Tromsø och Universitetssjukhuset Nord-Norge. Klubben har vidare två utomhusbanor.

Tillsammans med Analysera och Sandbring (foto) har vi tagit fram en ny hemsida åt BA Bygg Fastigheter. Med funktioner som Intresseanmälan och Tidredovisning blir hemsidan en modern plattform för företaget att presentera fastigheter och objekt och för att nå ut till kunder. BA Bygg Fastigheter är ett renodlat familjeföretag med Jennie och Bert Andersson samt sönerna Stefan och Björn i ledningen. De hyr ut lokaler och lägenheter i Eslöv med omnejd och förvaltar idag cirka 42 000 kvadratmeter fördelat på närmare 500 lägenheter och ett 50-tal lokaler.

I samarbete med nätverket Portal413 har vi uppdaterat deras hemsida och skapat ett tillhörande intranät/extranät. Portal413 är ett kreativt nätverk av företag - däribland Inmedit - som sitter tillsammans i det vackra Medborgarhuset i Eslöv. Vi arbetar dels inom ramen för våra egna företag och dels i projektform där våra kompetenser kompletterar varandra.

I ett mycket långsiktigt samarbete har vi hjälpt Libris förlag med webbdesign, intranät med kopplingar till affärssystem, webben och externt lager. Detta arbete har inkluderat tekniker som MS IIS, MSSQL, ASP, PHP, Perl och XML. Vi har även arbetat med översättning, sättning och framtagande av databöcker (t ex den bästsäljande grundboken i webbdesign Att göra en hemsida).

I samarbete med Trygghets- och säkerhetsenheten på Stadskontoret i Malmö stad har vi utvecklat vi ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Det kan hantera över 1000 verksamheter och och tusentals användare. Systemet gör det enkelt för verksamheter att sköta sin brandskyddsdokumentation.