Databaser

SBA Digital är ett webbaserat system till stöd för det systematiska brandskyddsarbetet som utvecklats av Inmedit. Det är särskilt anpassat för kommuners verksamheter, men kan även passa för fastighetsägare, företag och olika typer av organisationer.

“SBA Digital är bra för våra verksamheter. Programmet är enkelt och skapar ett enhetligt arbetsätt. Det tydliggör vad som skall göras och när det skall göras för att kunna uppfylla kraven för ett bra systematiskt brandskyddsarbete.”
Pia Lidslot, Enhetschef Fastighetsservice, Malmö stad

I samarbete med Analysera har vi tagit fram en ny, modern och responsiv hemsida åt Dr P Håkanssons stiftelse. Som vanligt är Drupal cms-systemet bakom ytan. Dr Per Håkanssons stiftelse har sedan 1920 delat ut stipendier och anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicinsk kemi, fysiologi och livsmedelskemi.

I samarbete med Tromsø Tennisklubb har vi utvecklat deras nya hemsida. Publiceringsverktyget är Drupal. Till sidan har kopplats ett avancerat bokningssystem, möjlighet att köpa vissa tjänster (e-handel) och ett specialutvecklat system för hantering av medlemsregister. Inmedit har även anförtrotts rollen som webbadministratör. Tromsø Tennisklubb har i dag närmare 250 medlemmer.  Klubben har en hall med tre inomhusbanor och två squashbanor som ligger bara få minuter från universitetet i Tromsø och Universitetssjukhuset Nord-Norge.

Vi har byggt om och vidareutvecklat Åströms förlags hemsida utifrån strikta krav av teknisk och designmässig art. Vi har även tidigare jobbat med manusgranskning åt förlaget. "Astrom Editions was founded by Professor Paul Åström in 1962 to publish monographs on Mediterranean archaeology. He had a vision to share and spread knowledge about Mediterranean archaeology, mainly from Cyprus and Greece.

Vi har varit med kring backend-utvecklingen av Svenska Bibelsällskapets prisbelönta webbsatsning Bibeln.se (databas med bl a bibeltext, parallellhänvisningar och uppslagsdel), utveckling av mobilsidor och fortsatt databasarbete kring Bibel 2000 (bl a för cd-romspelet På expedition i Bibeln).

Vi har tagit fram en databasversion av den kände tyske teologen Karl Barths monumentalverk Die Kirchliche Dogmatik (10 000 sidor som fick skannas in och sedan bearbetas med OCR-teknik). Vi har nu sålt tillbaka de digitala rättigheterna till förlaget bakom bokverket - Theologisher Verlag Zürich.

Mellan åren 1996 och 2000 samarbetade Inmedit med den statliga Bibelkommissionen i arbetet med Bibel 2000 (SOU 2000:100). Vi utvecklade en databas med vars hjälp Bibelkommissionen enklare kunde arbeta med och kontrollera den nya översättningen.

Konverterat Kommunaktuellts - numera Dagens Samhälle - stora tidningsdatabas.